42 672 22 72 szkola.cross@gmail.com

Przebieg egzaminu praktycznego

Egzamin w W.O.R.D odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:30, 11:00, 12:30 i 15:00. Część praktyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie:

 • Umiejętności wykonywania podstawowych manewrów – jest ona przeprowadzana na placu manewrowym,
 • Umiejętność parkowania i jazdy w ruchu drogowym – jest przeprowadzana na drogach publicznych.

Przystępujący do egzaminu oczekują w poczekalni przy placu manewrowym, 5 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Egzaminator dokonuje przydziału grup do poszczególnych stanowisk egzaminacyjnych. Zdający powinien mieć przy sobie dokument tożsamości oraz posiadać okulary, soczewki, aparaty słuchowe, itp. Jeśli posiada takie wskazanie w orzeczeniu lekarskim.

PLAC MANEWROWY – ZADANIA EGZAMINACYJNE


1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów  pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy

 • poziom oleju w silniku,
 • poziom płynu chłodzącego,
 • poziom płynu hamulcowego,
 • poziom płynu w spryskiwaczach
 • działanie sygnału dźwiękowego,
 • działanie świateł zewnętrznych pojazdu,
 • sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte,

– właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa,

– upewnienie się o możliwości jazdy (ocena sytuacji wokół pojazdu)

– płynne ruszenie (opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego, łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika)

2. Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (tzw. RĘKAW)

 • • płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
 • w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka
 • nieprzejeżdżane przez linie, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
 • zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu

3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

 • przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć
 • osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

RUCH DROGOWY – ZADANIA EGZAMINACYJNE


Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)

Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy

Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*

Przejazd przez przejścia dla pieszych

Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania:

 • prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania

Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej:

 • możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
 • zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
 • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator

Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*

Przejazd przez tunel*

Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego

Wykonanie manewru wyprzedzania

Wykonanie manewru omijania

Wykonanie manewru wymijania

Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu

Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo

Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo

Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – zadanie nieobowiązkowe

Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy. Dokonuwanie zmiany biegów na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę. Pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50km/h

Korzystanie z momentu obrotowego silinika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem.

Czas trwania części praktycznej egzaminu państwowego

Przepisy określają, że minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym wynosi 40 minut. Zastrzeżeniem jest możliwość zakończenia egzaminu przez egzaminatora po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.