42 672 22 72 szkola.cross@gmail.com

Odbiór prawa jazdy

Informację o stanie realizacji sprawy można uzyskać na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Osoba, która pozostawiła we wniosku numer telefonu komórkowego bądź adres e-mailowy otrzyma wiadomość o możliwości odbioru prawa jazdy.

Wymagane dokumenty:

 1. informacja o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego, przekazana przez ośrodek egzaminowania,
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej dostarczony w dniu odbioru prawa jazdy.

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest w terminie do 30 dni od daty otrzymania dokumentów przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi.

Opłata skarbowa i inne opłaty:

  • skarbowa 17 zł (w przypadku pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy – opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo)
   Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.
  • za wydanie prawa jazdy 100 zł
  • ewidencyjna 0,50 zł

Opłatę za wydanie prawa jazdy oraz opłatę ewidencyjną można wnieść:

 • przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr:
  24 1560 0013 2026 0000 0026 0021,
 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,
 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł; najszybszy sposób wniesienia płatności w budynku Wydziału mający bezpośredni wpływ na krótszy czas rozpatrzenia wniosku niż w przypadku wybrania innej formy płatności),
 • za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem:
  https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/platnosc-w-urzedzie.html