42 672 22 72 szkola.cross@gmail.com

Wymagane dokumenty na kurs

Warunkiem przystąpienia do kursu na prawo jazdy jest posiadanie PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK). Profil ten jest do pobrania w Wydziale Komunikacji zgodnie ze swoim zameldowaniem. Do pobrania profilu wymagane są następujące dokumenty:

  • wniosek na druku do pobrania w Dziale Obsługi Klienta,
  • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport,
  • jedna wyraźna kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej), zgodnie z nową ustawą z dn. 24.02.2016r.
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów,